KNPP utför alla förekommande VVS-arbeten inom bland annat nybyggnation, ombyggnation och reparation. Med certifierad personal i enlighet med ”säker vatten” kan du som kund lita på att arbete som utförs är fackmässigt och säkert.