Om Knpp

KNPP är ett komplett byggföretag. Som en del i Hansa Bygg-koncernen kan vi också ta oss an riktigt stora byggprojekt. Men vi jobbar även i det mindre formatet. För att vara ett lokalt byggföretag vågar vi påstå att vi har en unik bredd.

Ett småländskt byggföretag

Det faktum att vi är lokala understryker vi gärna. Vi brukar säga att vi är ett småländskt byggföretag med småländska värderingar. I vår värld betyder det att ärlighet varar längst och att respekt och förtroende är grunden för ett gott samarbete och nöjda kunder.
Till våra småländska egenskaper räknar vi också uppfinningsrikedom, sunt förnuft och ordning och reda. Närheten till kunder och samarbetspartners och underleverantörer ger också stora fördelar. Vi är lätta att samarbeta med och har ett brett kontaktnät. Vi kan vår marknad och känner alla här.

Det faktum att vi är lokala understryker vi gärna. Vi brukar säga att vi är ett småländskt byggföretag med småländska värderingar. I vår värld betyder det att ärlighet varar längst och att respekt och förtroende är grunden för ett gott samarbete och nöjda kunder.
Till våra småländska egenskaper räknar vi också uppfinningsrikedom, sunt förnuft och ordning och reda. Närheten till kunder och samarbetspartners och underleverantörer ger också stora fördelar. Vi är lätta att samarbeta med och har ett brett kontaktnät. Vi kan vår marknad och känner alla här.

KNPP:S historia

KNPP:S historia

KNPP är egentligen en förkortning av Kjell Nilsson Produkt- och Produktionsutveckling. Ett konsultbolag Kjell började driva på 1990-talet. Sin nuvarande struktur fick företaget 2004 då Kjell köpte byggdelen i konkursboet efter byggbolaget MASAB i Emmaboda. De följande åren expanderade verksamheten och 2013 kom Mikael Karlsson in som ny delägare.

Efter det har företaget fortsatt att växa samtidigt som verksamheten har breddats. Bland annat med en smidesverkstad och en VVS-avdelning. Idag har företaget ett 30-tal medarbetare. Kjell och Mikael är kvar som arbetsledare och projektledare under den nya VDn Mikael Åhlund, som driver Hansa Bygg i Kalmar. Detta sedan Hansa Bygg våren 2022 gick in som ny huvudägare.